Chính sách Bảo mật thông tin

Công ty TNHH công nghệ dược Minh An chủ trương tôn trọng thông tin từ phía khách hàng cung cấp. Tuyệt đối không tiết lộ thông tin khách hàng cho bất kỳ người, cơ quan, tổ chức nào…
– Mục đích thu thập thông tin từ khách hàng: Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp vào mục đích hỗ trợ – tư vấn, quá trình giao dịch và các dịch vụ chăm sóc khách hàng định kỳ. Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm: Họ Tên, Địa Chỉ, Số Điện Thoai, Email.
– Thời gian lưu trữ : Thông tin sẽ được lưu trữ trong vòng 30 ngày kể từ khi khách hàng giao dịch.
– Phương tiện liên lạc và chỉnh sửa dữ liệu: Điện thoại, Email.
– Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý: Công ty TNHH công nghệ dược Minh An

Công ty TNHH công nghệ dược Minh An cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào mục đích chính đáng. Thông tin khách hàng được bảo mật, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của Quý khách bằng văn bản.